Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


30 km/h handhaving en inrichting

Stand:  Gemeten snelheidsstatistieken zijn acceptabel
Inrichting sommige wegen lopende actiepunten voor de VDP

In mei 2013 heeft na aandringen van Dorpsbelangen een snelheidscontrole door de politie op De Pol, de Herestraat en de Hoofdstraat plaatsgevonden. Tientallen passanten hebben een proces verbaal ontvangen. Voor het merendeel bewoners van ons dorp!!

Omdat de gestolen Digitale Snelheidsindicator (DSI) vervangen moest worden, was het wachten tot november 2013 voordat een meting aan de Roderweg in Peize kon worden uitgevoerd. In november en december 2013 heeft een meting tussen Schipdijk en Oude Velddijk plaatsgevonden.

Inmiddels is het rapport over de gemeten resultaten bekend gemaakt en in het bestuur besproken. Er is een gemiddelde snelheid van 32,9 km/uur gemeten, 85% van het verkeer rijdt niet harder dan 43 km/uur en de hoogst gemeten snelheid is 83 km/uur. Volgens de schrijvers zijn de meetresultaten voor een 30 km-zone dit heel normale waarden die men vaker meet in 30 km-zones.

Met de conclusie van de gemeente is voor het bestuur de zaak over handhaving en maatregelen niet af. Als de gemeten waarden onder de 20 km / h afkomstig van fietsers worden beschouwd, dan roept dit een ander beeld op. Wordt vervolgd.

In maart 2014 heeft aan de Roderweg m.b.v. een Digitale Snelheidsindicator (DSI) opnieuw een aangepaste waarneming plaatsgevonden. De resultaten verschillen niet wezenlijk met de eerdere metingen. De gemeente heeft laten weten geen extra handhavingsactiviteiten te zullen aanvragen omdat de gemeten snelheidsstatistieken een acceptabel beeld laten zien.

 

  Terug naar overzicht