Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright © 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Verslag jaarlijkse Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize op dinsdag 8 april 2014.

Aanwezig waren de bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Jan Jansen (penningmeester),

Theo van der Waart (secretaris) en Vrieso Rademaker. Van de leden waren 15 personen aanwezig. Twee leden hadden zich voorafgaand aan de vergadering schriftelijk via e-mail afgemeld. Op uitnodiging van het bestuur was aanwezig de heer Robert Bouma, van de politie Noord Nederland / Noord Drenthe / Noordenveld. De heer Bouma is gespecialiseerd in inbraak-preventie en zal voor aanvang van de officiŽle vergadering daaromtrent een presentatie houden.

 

Opening:

Ton opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden alsmede de heer Bouma.

 

Presentatie van de heer Robert Bouma:

De heer Bouma licht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe wat in het kader van een mogelijke inbraak als verdacht gedrag is te beschouwen, geeft een aantal tips waarmee een inbraak in de woning voorkomen kan worden en wat u moet doen als een onbekende bij u aanbelt. Na een inbraak blijkt regelmatig dat buurtbewoners of passanten getuige zijn geweest van de voorbereidingen van een inbraak, maar dat hiervan geen melding is gedaan aan de politie via het nummer 1-1-2. De heer Bouma benadrukt dat het melden van verdachte situaties bij de politie van belang is. Zij kunnen dan een inschatting maken of de gemelde situatie aanleiding is om ter plaatse te gaan kijken. Na discussie over met name dit laatste punt  sluit de heer Bouma zijn presentatie af. Uitgebreidere informatie omtrent inbraakpreventie is te lezen in een aantal brochures.

 

Pauze.

 

OfficiŽle vergadering:

 

Notulen ledenvergadering 3 april 2013:

Helaas is op het eerste blad van de notulen de laatste regel van de alinea weggevallen.

Verder worden de notulen goedgekeurd.

 

Mededelingen van het bestuur:

Er zijn geen mededelingen.