Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan GVVP

Stand: Het GVVP is gereed.

Kennismaking met de plannen door Dorpsbelangen via rondrit.

Nu zelf acties naar gemeente gaan vaststellen: De Pol (is gerealiseerd met inspraak van bewoners), Achteromweg , Hereweg, Peize-Zuid / Breeveen / Hogeweg (fietsers en voetgangers), etc.

 

Het gemeentelijke vervoersplan beschrijft zeer gedetailleerd voor de gehele gemeente Noordenveld welke zaken in de komende periode gerealiseerd dienen te worden. Via een busrit op 23 augustus 2013 door de gehele gemeente Noordenveld hebben we kennis gemaakt met de knelpunten.

 

Gebleken is dat de gemeente een aantal zaken in onze visie onterecht op de lange baan schuift.

Pogingen om hier een koerswijziging in aan te brengen, hebben tot nu toe weinig tot niets opgeleverd

Voorbeelden zijn de inrichting van 30 km wegen zoals Hereweg: niets veranderd
En een voorziening voor voetgangers op de Achteromweg: geen succes. Alleen 2 wegversmallingen. Nu nieuwe poging samen met plan Nieuwbouw Peize Zuid.

De trottoirs op diverse plaatsen in Peize hebben de aandacht al tijdens de wijkschouwen gekregen. In de afgelopen periode zijn, na afloop van de glasvezelaanleg, op diverse plaatsen trottoirs opnieuw betegeld. Dit zal nog wel een tijdje doorgaan.

 

Inmiddels is ook wel gebleken dat op vele plaatsen de aanwezige bomen een structureel probleem vormen. Mogelijk dat dit een actiepunt in het op te stellen Dorpsplan wordt.

 

Ook wil onze vereniging via het nog op te stellen Dorpsplan dat wensen in toekomstige GVVP's opgenomen worden.

Terug naar overzicht