Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Hoefijzer Overleg Peize

Stand:  Overlast door jeugd is sterk verminderd
 Alleen nog incidenteel voorvallen

Sinds 2004  functioneert een overleg tussen enkele verenigingen, instellingen, scholen in het centrum, St. WiN, politie en gemeente met als doel de overlast in het dorp door met name jeugd terug te dringen. Het z.g. Hoefijzer Overleg Peize, afgekort het H.O.P. - overleg. Dit overleg is ontstaan na contacten tussen de politie en de voetbalvereniging Peize.

De huidige vaste deelnemers zijn vertegenwoordigers van de  voetbalvereniging Peize, de OBS Spectrum, de OBS Eskampen, de tennisvereniging Peize, het Peize zwembad, Dorpshuis Peize, Dorpsbelangen Peize, kinderopvang De Kameleon, St. WiN, de gemeente Noordenveld en de politie. De beheerders van de sporthal en de Handelsvereniging Peize worden  erbij betrokken.

Het resultaat is geweest dat de overlast flink is afgenomen. Vooral contacten met ouders van betrokken jongeren hebben daar aan bijgedragen. Maar ook de door jeugd georganiseerde vreugdevuren rond oud en nieuw, de jeugdsoos  en een samenzijn in de kantine van de v.v. Peize rond oud en nieuw die een tijdje hebben plaatsgevonden, hebben bijgedragen aan een geleidelijke afname.

Het  H.O.P. - overleg komt nog een aantal keren per jaar bij elkaar. Maar het aantal incidenten is zover gedaald dat het aantal bijeenkomsten vanaf 2014 tot 1 2 per jaar beperkt kan worden. Er wordt vooraf via e-mail of telefoon overleg gezocht om te bezien of een bijeenkomst nuttig is. Via de e-mail wordt dan de beslissing aan de deelnemers kenbaar gemaakt.

Om de toekomst van het H.O.P. - overleg te waarborgen, is het formeel een activiteit van de VDP geworden in 2014.

In februari 2015 is er door het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) van de gemeente Noordenveld uitleg gegeven over de nieuwe aanpak jongerenproblemen. Het CJG is er voor alle ouders (opvoeders) en kinderen van 0 t/m 23 jaar. Iedereen kan er terecht voor informatie, advies, ondersteuning en hulp. Het CJG staat of valt met signalering. Hier heeft de school een belangrijke taak in. School ziet en kent kinderen en gezinssituaties. Het is lastig om ouders op 'het matje te roepen' zonder aanleiding. Zodra er een feit is dan kan dit de aanleiding zijn om in gesprek te gaan.

 

In 2016, 2017 en 2018 heeft er steeds een bijeenkomst plaats gevonden. Het blijft rustig. Wel zijn er dit jaar signalen naar de politie gegaan over drugsgebruik op het terrein van de basisscholen en de voetbalverening. De politie heeft daarop het toezicht wat vaker uitgevoerd.

Voor 2019 is ook weer een bijeenkomst gepland.

 Terug naar overzicht