Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright © 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

 

Nieuwbouw Hoprank 

Stand:  Deelname gerealiseerd.

In verslag van onze ledenvergadering van 10 april 2018 staat:
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft Interzorg gevraagd om voorafgaande aan de officiŽle ledenvergadering een presentatie te houden omtrent de status van de nieuwbouw van de Hoprank . Rik Schoemaker (manager vastgoed van Interzorg) dank de vereniging Dorpsbelangen voor deze mogelijkheid en introduceert de overige aanwezigen van Interzorg en bouwpartner Roosdom Tijhuis.
Nathalie Mulderij (locatiemanager Hoprank) heeft in een presentatie de gedachten en wensen die gerealiseerd zouden moeten worden in de nieuwe Hoprank uiteengezet. Dit is opgesteld in samenspraak met bewoners, familie en zorgverleners. Leidend hierbij is de voorgenomen zorg voor zestig cliŽnten, 40 dementerenden en 20 lichamelijk beperkten. Deze bewoners komen in een deels open en deels gesloten.

Anja Wiggers (Architect Roosdom Tijhuis) vertelde de toehoorders hoe het proces van het inventariseren van wensen vanuit alle betrokken partijen tot stand is gekomen. Hieronder valt ook de wensn voor behouden van de karakterstieke boerderij, het ruime groen rondom de locatie en aansluiting bj de Brink. Anja stelt dat alles nog in beginstadium is en er nog niets vast staat.  Wel is zeker dat zew de sfeer van Peize probeert te behouden. Ze toonde in haar presentatie een aantal voorbeelden van panden die uitstekend zouden aansluiten bij het beeld van een brink dorp.

Rob Kamp (Roosdom Tijhuis) heeft kort uitgelegd hoe de communicatie met en inzet vanuit diverse belanghebbenden zoals bewoners, familie, verzorgers, omwonenden, inwoners Peize zal worden vormgegeven.

Op de vraag wie eigenaar is van het nieuwe gebouw antwoorde Rik Schoemaker dat Interzorg, in tegenstelling tot eerdere plannen, zelf eigenaar van De Hoprank blijft. Op de vraag wanneer er meer duidelijkheid moet zijn was hij ook duidelijk, Ďzorgvuldigheid is belangrijker dan snelheidí.

   Terug naar overzicht