Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2019 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door MG

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Werkgroep Dorpsvisie Peize
De werkgroep Dorpsvisie Peize is opgericht met als doel het opstellen van een dorpsvisie voor Peize voor de jaren 2019-2024 (en wordt daarna telkens bijgewerkt).


Notulen Werkgroep Dorpsvisie Peize

 

Terug naar overzicht

 

 

 

 

Reageren? Per e-mail aan info@dorpsbelangenpeize.nl