Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

Copyright 2019 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door MG

 

 
 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

Actieve werkgroepen

Het bestuur van Dorpsbelangen Peize bestaat uit vrijwilligers die hiervoor hun eigen spaarzame tijd in steken. De bestuursleden zijn niet in staat om alle werkzaamheden zelf uit te voeren. Hiervoor hebben zij hulp nodig van enthousiaste dorpsbewoners die hun daarbij helpen.

Door het bestuur worden voor belangrijke en omvangrijke onderwerpen werkgroepen opgericht die de zelfstandig, onder begeleiding van het bestuur, de benodigde taken uitvoeren. Onderstaand een overzicht van werkgroepen die op dit moment actief zijn.

Wil je ook deelnemen aan een werkgroep of denk je dat een werkgroep opgericht zou kunnen worden
? Neem dan contact op met info@dorpsbelangenpeize.nl
  Overzicht actieve werkgroepen  
 

Dorpsvisie Peize

  Notulen  
  Peize Zuid   Notulen  
  Seniorenwoningen   Notulen