Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

 

 

Bestuur:                                                           

 

Ton A.A.E.J. van der Meijs (voorzitter) 
Turfringen 22
9321 AZ Peize  
M 06-22517103
avdmeijs@buscon.nl
 
Marcel Gelissen (penningmeester)
Roderweg 17
9321 TS Peize
T 06-53707590
mgelissen@yahoo.com
Vrieso Rademaker
Wieldrayer 10
9321 KH Peize
T 050 - 5034310

vriesorademaker@gmail.com
 
Robert Bolt
Hoofdstraat 13
9321 CB Peize
T 06-53888972
robertbolt@freeler.nl