Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 
 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

Projecten
 
  Overzicht lopende projecten:

Wonen:
 
 

2017-heden

  Realisatie nieuwbouw Peize-Zuid  
  2017-heden   Nieuwbouw Hoprank  
  2017 ?   Opstellen Dorpsplan  
 
Verkeer:
     
  2012-heden   Oversteekplaats voor fietsers en wandelaars N372 (Groningerweg) bij tolhuis  
  2012-heden   30 km/h handhaving en inrichting  
  2013-heden   Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan GVVP  
 
Voorzieningen en welzijn:
 
  Continue   Speelveldjes in Peize    
  Continue   Hoefijzer Overleg Peize  
 
Eigen vereniging:
 
 

Continue

  Peizer Jaarmarkt  
 
Duurzaamheid:
 
 

2018 - heden

  Gasloos  
 
Overzicht afgeronde projecten:

Inrichting, bouw en beeldkwaliteit
 
 

2017-2018

  Verbetering zichtbaarheid huisnummers  
  2012-2014   Herinrichting en beplanting Zuivelplein  
  2012-2013   Plaatsing UMTS zendmast bij de sportvelden  
  2012-2013   Beheersverordening Woonwijken Peize  
  2012-2013   Aanpassingen Zr. Kleveringastraat en Raadhuisstraat  
  2012-2013   De Esrank verlaten - Oprichting van het Dorpshuis De Essen  
 
Recreatie en landschap:
 
 

2012-2015

  Wandelroutes Peize en de Onlanden  
 
Voorzieningen en welzijn
 
 

2010-2014

  Bibliotheek Peize  
 

2013-2013

  Begraafplaats Peize inrichting, onderhoud en restauratie  
 

2011-2013

  Dienstregeling openbaar vervoer en voorzieningen bij bushaltes  
 

2012-2013

  AED apparaat Esrank  
 

2015-2018

  Fietsenstalling bushalte rondweg incl. voetpad Roderweg  
 
Eigen vereniging:
 
 

2013-2014

  Website Vereniging Dorpsbelangen  
 

2010-2014

  Public Relations Vereniging Dorpsbelangen  
         
  Duurzaamheid:      
 

    2015-2016  

   Opzetten buurtteam Kortland