Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright © 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Oversteekplaats voor fietsers en wandelaars N372 (Groningerweg) bij tolhuis:

Stand:  Het is bijna zeker dat de Provincie Drenthe op deze plaats (Tolhuis Ė Brunlaan) een voet- en fietserstunnel gaat aanleggen. De technische en bodemonderzoeken zijn afgerond met als positief resultaat dat een tunnel ter plaatse mogelijk is. Op dit moment worden de bewoners ter plaatse gehoord. Vrieso houdt, mede namens de Fietsersbond, contact met de ambtenaar van de Provincie Drenthe mevr. Hellinga.

Deze oversteekplaats wordt door fietsers en wandelaar als gevaarlijk beschouwd. Vooral het verkeer uit de richting van Peize wordt door de bocht in de weg en de bomen laat gesignaleerd.  

Daar bij komt dat deze oversteekplaats steeds meer zal worden gebruikt na het gereed komen van de fiets- en wandelpaden in de Onlanden. Hieromtrent contact met de Provincie Drenthe opgenomen daar het hier een provinciale weg betreft. Gesprekken gevoerd met een tweetal ambtenaren van de provincie waarin van de kant van Dorpsbelangen ideeŽn zijn voorgesteld om de oversteek veiliger te maken.

Het door de provincie uitgebrachte voorstel wordt door Dorpsbelangen als volstrekt  ontoereikend beoordeeld.

Dorpsbelangen heeft contact gezocht met de Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde om in deze kwestie gezamenlijk de discussie met de provincie aan te gaan. Dorpsbelangen heeft ook de Fietsersbond Groningen en Drenthe bij deze discussie betrokken. 

In een gezamenlijke vergadering is besloten dat gekozen dient te worden uit een fietstunnel of een middenberm (vluchtheuvel). Deze middenberm in combinatie met een betere signalering ruim voor en aan beide kanten van  de oversteekplaats. In een gezamenlijke brief aan de provincie zijn onze standpunten verwoord.

De provincie heeft toegezegd begin 2013 met een reactie en voorstel op terug te komen.
Eind november 2013 nog geen reactie. Het bestuur heeft weer contact gezocht en naar de planning gevraagd.

De Provincie Drenthe heeft in mei 2015 besloten een tunnel aan te leggen. Hierna heeft er tussen Provincie en de gemeente Noordenveld besluitvorming plaatsgevonden over de financiering.

 

Op dit moment is een aanvang genomen met de aankoop van de gronden, het opstellen van het bestek en tekeningen, de aanbesteding en wettelijke procedures m.b.t. inspraak.

Een planning over de opleverdatum is nog niet bekend.

  Terug naar overzicht