Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright © 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Fietstunnel N372 (Groningerweg) bij tolhuis:

Update maart 2019:
Op maandag 11 maart aanstaande starten de voorbereidende werkzaamheden voor de fietstunnel Peizerwold. In voorbereiding op de aanleg van de tunnel worden de riolering, kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden vinden plaats in de weilanden naast de provinciale weg, waardoor het gemotoriseerd verkeer en fietsers hier geen hinder van ondervinden.

Ter voorbereiding zijn er een aantal bomen gekapt. Twee bomen op de plek waar de tunnel onder de provinciale weg doorgaat en zes aan de noordzijde van de Zanddijk op de plek waar de hellingbaan van de fietstunnel aansluit op de Zanddijk. Om verstoring van een mogelijke vleermuisroute te voorkomen, zijn aan de zuidzijde van de Zanddijk nieuwe bomen aangeplant.

 

Zie ook berichtgeving op ditispeize.nl

Zie ook filmpke op youtube

 

 

Update 2018

Het is zeker dat de Provincie Drenthe op deze plaats (Tolhuis Ė Brunlaan) een voet- en fietserstunnel gaat aanleggen. De technische en bodemonderzoeken zijn afgerond met als positief resultaat dat een tunnel ter plaatse mogelijk is. Er zijn afgelopen jaar bezwaarschriften tot en met de Hoge Raad behandeld en alle afgewezen.

Nu zijn er weer nieuwe bezwaarschriften tegen andere besluiten ingediend door dezelfde persoon die tot de Hoge Raad heeft geprocedeerd. Nagegaan wordt via contact met de ambtenaar van de Provincie Drenthe mevr. Hellinga hoeveel vertraging dit weer oplevert.

 

Update 2017

Deze oversteekplaats wordt door fietsers en wandelaar als gevaarlijk beschouwd. Vooral het verkeer uit de richting van Peize wordt door de bocht in de weg en de bomen laat gesignaleerd. 

 

Daar bij komt dat deze oversteekplaats steeds meer zal worden gebruikt na het gereed komen van de fiets- en wandelpaden in de Onlanden. Hieromtrent contact met de Provincie Drenthe opgenomen daar het hier een provinciale weg betreft. Gesprekken gevoerd met een tweetal ambtenaren van de provincie waarin van de kant van Dorpsbelangen ideeŽn zijn voorgesteld om de oversteek veiliger te maken.

 

Het door de provincie uitgebrachte voorstel wordt door Dorpsbelangen als volstrekt  ontoereikend beoordeeld.

 

Dorpsbelangen heeft contactgezocht met de Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde om in deze kwestie gezamenlijk de discussie met de provincie aan te gaan. Dorpsbelangen heeft ook de Fietsersbond Groningen en Drenthe bij deze discussie betrokken. 

 

In een gezamenlijke vergadering is besloten dat gekozen dient te worden uit een fietstunnel of een middenberm (vluchtheuvel). Deze middenberm in combinatie met een betere signalering ruim voor en aan beide kanten van  de oversteekplaats. In een gezamenlijke brief aan de provincie zijn onze standpunten verwoord. 

 

De provincie heeft toegezegd begin 2013 met een reactie en voorstel op terug te komen.

Eind november 2013 nog geen reactie. Het bestuur heeft weer contact gezocht en naar de planning gevraagd.

 

De Provincie Drenthe heeft in mei 2015 besloten een tunnel aan te leggen. Hierna heeft er tussen Provincie en`de gemeente Noordenveld besluitvorming plaatsgevonden over de financiering. Op dit moment is een aanvanggenomen met de aankoop van de gronden, het opstellen van het bestek en tekeningen, de aanbesteding en wettelijke procedures m.b.t. inspraak.

 

Een planning over de opleverdatum is nog niet bekend.

 

 Terug naar overzicht