Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Speelveldjes in Peize

Stand:  De gemeente heeft toezeggingen gedaan voor aanpassing van diverse speelveldjes.
 Ook speelveldjes elders in Peize zijn al aangepast of worden aangepast.     

In 2012 is contact opgenomen met de gemeente betreffende het speelveldje aan de Haasakkers maar ook t.a.v. de zandbak bij de Kipkampen / Fliksakkers. Het beleid van de gemeente t.a.v. zandbakken is dat deze allemaal op termijn worden opgeruimd. Voorgesteld de zandbak te vervangen door een speelveldje en de speeltoestellen te verdelen over de speelveldjes aan de Haasakkers en Kipkampen / Fliksakkers.

Met de vertegenwoordigers van de gemeente is de afspraak gemaakt dat hieromtrent met de bewoners van de Haasakkers, Fliksakkers / Kipkampen overleg zou worden gepleegd. Dit zou al in 2012 plaats gevonden moeten hebben, maar door onvoorzien achterstallig onderhoud op andere speelveldjes in de gemeente Noordenveld zou dit gesprek na de zomer in 2013 plaats vinden.

Dat overleg heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De gemeente is aangespoord een gesprek op korte termijn te houden.

Het bestuur zal ook contact gaan zoeken op korte termijn met de bewoners die deze problematiek hebben aangekaart met als doel een plan voor De Essen op te stellen. Bij de gemeente zal informatie over de huidige situatie worden opgevraagd.

Het bestuur heeft in februari en maart 2014 in samenwerking met enkele wijkbewoners een geslaagde inloopbijeenkomst gehouden. Daarbij was ook een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig. De gemeente heeft inmiddels harde toezeggingen gedaan over de verbetering van de veldjes op een deel van de Es.

Ook voor de speelveldjes aan de Eikenlaan is met de bewoners en de gemeente overlegd. De uitvoering is eind juli 2015 afgerond
 

  Terug naar overzicht