Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Speelveldjes in Peize

Stand:  De gemeente heeft toezeggingen gedaan voor aanpassing van diverse speelveldjes.
 Ook speelveldjes elders in Peize zijn al aangepast of worden aangepast.     

2017 / 2018: Er is door bewoners van de Lange Streken II overleg gevoerd over daar aan te leggen speelterreintjes. In Kymmelsplan is geconstateerd dat het aanwezige speelveldje tussen Stoeken en Turfringen een opknapbeurt verdiend en dat het grasveld tussen Baggelaar en Achteromweg. Er worden bewoners gezocht die zich hiervoor willen inspannen.

2015: Ook voor de speelveldjes aan de Eikenlaan is met de bewoners en de gemeente overlegd. De uitvoering is eind juli 2015 afgerond

2014: Het bestuur heeft in februari en maart in samenwerking met enkele wijkbewoners een geslaagde inloopbijeenkomst gehouden. Daarbij was ook een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig. De gemeente heeft inmiddels harde toezeggingen gedaan over de verbetering van de veldjes op een deel van de Es

2012: er is contact opgenomen met de gemeente betreffende het speelveldje aan de Haasakkers maar ook t.a.v. de zandbak bij de Kipkampen / Fliksakkers. Het beleid van de gemeente t.a.v. zandbakken is dat deze allemaal op termijn worden opgeruimd. Voorgesteld de zandbak te vervangen door een speelveldje en de speeltoestellen te verdelen over de speelveldjes aan de Haasakkers en Kipkampen / Fliksakkers.

Met de vertegenwoordigers van de gemeente is de afspraak gemaakt dat hieromtrent met de bewoners van de Haasakkers, Fliksakkers / Kipkampen overleg zou worden gepleegd. Dit zou al in 2012 plaats gevonden moeten hebben, maar door onvoorzien achterstallig onderhoud op andere speelveldjes in de gemeente Noordenveld zou dit gesprek na de zomer in 2013 plaats vinden.

Dat overleg heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De gemeente is aangespoord een gesprek op korte termijn te houden.

Het bestuur zal ook contact gaan zoeken op korte termijn met de bewoners die deze problematiek hebben aangekaart met als doel een plan voor De Essen op te stellen. Bij de gemeente zal informatie over de huidige situatie worden opgevraagd.
 

  Terug naar overzicht