Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Ledenvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

 

Aanwezig: WIN,VDP, BUURTVER, GEMEENTE, WOONBORG

 

Openstaande punten schouw Peize Noord per 17-04-2014:

-    VDP inventariseert nog illegale speeltoestellen in de wijken waarna de gemeente / de woningbouwstichting tot handhaving overgaat.

-    Na overleg met bewoners worden de speelveldjes aan de Kipakkers, etc. aangepakt in 2014.

-    Overige punten zijn afgehandeld.

 

Opmerkingen vooraf:

-    Snoeiwerkzaamheden Hoofdstraat: voor veel bewoners toch onverwacht. Volgens de gemeente zijn de 'klachten' terecht en is er slordig gewerkt. De boodschap is goed en helder over gekomen.

-    Beleid speelveldjes: in eerste instantie 2012 zou de speelvoorziening aan de Kipakkers aangepakt worden. Dit is verschoven naar 2014 en door VDP gecommuniceerd naar de bewoners. De afspraak was dat er na de zomervakantie in september contact opgenomen zou worden met VDP om in gesprek te gaan. Ook dit heeft VDP met haar bewoners gecommuniceerd.
Tot op heden heeft er nog geen uitnodiging richting VDP plaatsgevonden. Rudie Frieswijk zorgt er voor dat er contact opgenomen gaat worden.
Overleg gemeente / bewoners  / VDP  heeft in maart 2014 plaatsgevonden.

 

Openstaande punten vorige schouw Peize West (25 juni 2013):(zijn verwerkt in verslag van deze schouw)

-    Dalkruidlaan nr 3: gat in de weg. Wordt alsnog opgelost.

-    Vennen trampoline nog niet weggehaald: er is vanuit de gemeente geen duidelijk beleid omtrent 'illegale' speelvoorzieningen. Er zijn veel meer van dit soort 'illegale' speelvoorzieningen in Noordenveld.
Afgesproken wordt dat VDP een lijst maakt en dit centraal doorstuurt naar Gert van Rossum. Gert zal dit vervolgens doorgeven aan handhaving.

-    Coniferen snoeien doorgang naar Vennen: deze zijn gesnoeid en kunnen niet verder opgesnoeid worden.

  

Punten Groen:

 

Nr.

Waar:

(in te vullen door vereniging)

Vraag/klacht

(in te vullen door vereniging)

Oplossing/actie

(in te vullen door gemeente)

Actienemer:

Streefdatum:

Datum afhandeling

1

Onverharde oosterweg

Belemmering door struiken en overhangende takken.

Overleg met de bewoner

Gemeente

 

 

af