Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

 

Wijkschouwen

Planning

Elk jaar vinden er 2 wijkschouwen in Peize plaats, waarbij elke wijk 1 x per 2 jaar onderdeel van een wijkschouw is. Onderstaand overzicht geeft per wijk aan wanneer de laatste schouw is geweest en wat de status van uitgezette acties is geweest. Tevens is aangegeven wanneer de eerst volgende schouw gepland staat.

 

 

Gebied

Laatste schouw

Opmerking

Eerstvolgende schouw

Peize-Noord

2017-09

Definitieve rapport gereed.

 

2019-10

Peize-Oost

2018-04

Definitieve rapport gereed.

 

2020-04

Peize-Zuid

2016-09

Definitieve rapport gereed.

 

2018-10

Is uitgesteld

Peize-West

2017-03

Definitieve rapport gereed.

 

2019-03