Welkom bij Dorpsbelangen Peize

Op deze site vindt u informatie over de Vereniging Dorpsbelangen Peize en de onderwerpen/projecten waar Dorpsbelangen zich mee bezighoudt.

Resultaten enquête grondwateroverlast bekend

In november heeft Dorpsbelangen geïnventariseerd waar in Peize inwoners last hebben van grondwater. De resultaten kunt u hier inzien