Zie voor eerstkomende bestuursvergadering
DEZE PAGINA voor agenda en het verslag van de vorige vergadering
Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

 

Copyright © 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

zet zich in voor een leefbaar dorp voor alle bewoners,
en een toegankelijk buitengebied.

De vereniging is er voor:
 

· de leefbaarheid en de voorzieningen                                 

· de inrichting, de straten en het groen                               

· zeggenschap bewoners bij nieuwbouwplannen                           

· wandelen en fietsen rond het dorp                                   

· verkeer, veiligheid, openbaar vervoer                                

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Datum:    14 April 2020
Tijd:        20:00
Locatie:    Cafe Ensing

· aanspreekpunt voor de gemeente                                    

· de open structuur van het dorp                                         

                                                                                             Wordt lid voor slechts € 10,- per jaar en praat mee over de leefbaarheid en toekomst van Peize!
 


            
        In het hoofdstuk “Projecten” staat een overzicht van alle onderwerpen, waar de

        Vereniging Dorpsbelangen Peize mee bezig is en zich sterk voor maakt.

         


Contactadres:

Ton van der Meijs
Turfringen 22
9321 AZ Peize
Telefoon: 06-22517103
email: info@dorpsbelangenpeize.nl