Werkgroepen

Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer houdt zich bezig met voornamelijk snelheidsbeperkende maatregelen en inrichting van wegen. De werkgroep is in overleg met de gemeente over gedane en nog uit te voeren snelheidsmetingen en aanpassingen in het straatbeeld wat moet leiden tot een lagere snelheid van motorvoertuigen.

Aanspreekpunt: Marcel Gelissen (info@dorpsbelangenpeize.nl)

Werkgroep Peize Zuid

Aanspreekpunt:

Werkgroep Seniorenhuisvesting

Aanspreekpunt:

Werkgroep Energiek Kortland

Aanspreekpunt: Cyriel Vandeursen (cyrielvandeursen@home.nl)

Welkom bij onze nieuwe website!

X