Herinrichting Brink Peize

Al enige jaren wordt er met de ondernemers en omwonenden gesproken over een mogelijke herinrichting van de Brink. In de brief aan de omwonenden wordt uitgelegd wat de plannen zijn.

In november 2021 heeft de werkgroep een aantal schetsen besproken. Er is contact gezocht met de gemeente om de haalbaarheid van de schetsen te bespreken. Na diverse keren aan de bel te hebben getrokken, kwam er een reactie. Momenteel is er bij de gemeente geen aanspreekpunt waarmee wij kunnen spreken. Er is sprake van onderbezetting. Deze situatie was voor Dorpsbelangen aanleiding om een gesprek aan te vragen met de verantwoordelijke wethouders. Op donderdag 20 januari 2022 heeft het bestuur van Dorpsbelangen gesproken met de wethouders Wekema en Ipema. We hebben aangegeven dat we vaart willen maken en op korte termijn een aanspreekpunt (projectleider) willen hebben. De wethouders gaan dat nu intern bespreken.