Herinrichting Brink Peize

Al enige jaren wordt er met de ondernemers en omwonenden gesproken over een mogelijke herinrichting van de Brink. In de brief aan de omwonenden wordt uitgelegd wat de plannen zijn. Voordat tot een herinrichting overgegaan kan worden, wordt eerst de riolering in de Hoofdstraat vervangen. De planning daarvoor is 2021-2022.

Welkom bij onze nieuwe website!

X