Bestuur

Vindt u het leuk om zich voor het dorp in te zetten? Neem deel aan ons bestuur of aan één van de werkgroepen. Meer info bij de voorzitter!

Ton van der Meijs (voorzitter)

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Veiligheid. Beheer openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw (waaronder Peize Zuid).

Turfringen 22, 9321AZ Peize
M 06 22517103

Marcel Gelissen (penningmeester)

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Verkeer en vervoer. Beheer openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw.

Roderweg 17, 9321TS Peize
M 06 53707590

Robert Bolt (secretaris)

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Leefomgeving, cultuur, sport en vrije tijd. Economie. Herinrichting Brink/Centrumontwikkeling

Hoofdstraat 13, 9321CB Peize
M 06 53888972