Bestuur

Ton van der Meijs

Voorzitter

Turfringen 22, 9321 Peize

M 06 22517103

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Veiligheid. Beheer openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw (waaronder Peize Zuid).

Marcel Gelissen

Penningmeester, ledenadministratie

Roderweg 17, 9321TS Peize

M 06 53707590

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Verkeer en vervoer. Beheer openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw.

Robert Bolt

Bestuurslid

Hoofdstraat 13, 9321CB Peize

M0653888972

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Omgeving, cultuur, sport en vrije tijd. Verkeer en vervoer. Economie. Herinrichting Brink.

Nelly Nieuwenhuizen

Bestuurslid

Adres

9321 Peize

tel.nr. 0505033631

Taken:
Verduurzaming. Omgeving, cultuur, sport en vrije tijd.

Grietje Huizing

Bestuurslid

Taken:

Zorg voor elkaar. Veiligheid.

Vindt u het leuk om zich voor het dorp in te zetten? Neem deel aan ons bestuur of aan één van de werkgroepen. Meer info bij de voorzitter!

Welkom bij onze nieuwe website!

X