Bestuur

Vindt u het leuk om zich voor het dorp in te zetten? Neem deel aan ons bestuur of aan één van de werkgroepen. Meer info bij de voorzitter!

Ton van der Meijs (voorzitter)

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Veiligheid. Beheer openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw (waaronder Peize Zuid).

Turfringen 22, 9321AZ Peize
M 06 22517103

Marcel Gelissen (penningmeester)

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Verkeer en vervoer. Beheer openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw.

Roderweg 17, 9321TS Peize
M 06 53707590

Robert Bolt (algemeen bestuurslid)

Taken:
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Omgeving, cultuur, sport en vrije tijd. Verkeer en vervoer. Economie. Herinrichting Brink.

Hoofdstraat 13, 9321CB Peize
M 06 53888972

Nelly Nieuwenhuizen (algemeen bestuurslid)

Taken:
Verduurzaming. Omgeving, cultuur, sport en vrije tijd.

Adres, 9321 Peize
tel.nr. 0505033631

Grietje Huizing (algemeen bestuurslid)

Taken:
Zorg voor elkaar. Veiligheid.

Adres, 9321 Peize
tel.nr. 0505033631

Welkom bij onze nieuwe website!

X