Berichten

  • Resultaten enquête grondwateroverlast bekend

    In november heeft Dorpsbelangen geïnventariseerd waar in Peize inwoners last hebben van grondwater. De resultaten kunt u hier inzien