Dorpsbelangen onderzoekt grondwateroverlast

Geregeld melden inwoners van Peize bij Dorpsbelangen dat ze last hebben van grondwater in de kruipruimte van hun woning of andere wateroverlast rondom de woning. Dorpsbelangen wil hierover in gesprek met de gemeente. Om goed zicht te krijgen op de hoeveelheid aan problemen konden inwoners een kleine enquête invullen.

Binnenkort worden de resultaten hier bekend gemaakt.