Dorpsbelangen onderzoekt grondwateroverlast

Geregeld melden inwoners van Peize bij Dorpsbelangen dat ze last hebben van grondwater in de kruipruimte van hun woning of andere wateroverlast rondom de woning. Dorpsbelangen wil hierover in gesprek met de gemeente. Om goed zicht te krijgen op de hoeveelheid aan problemen vragen wij u om een kleine enquête in te vullen.

Het gaat om de grondwaterproblematiek en niet om overlast door overvloedige regenval of rioolwater.

Uw gegevens worden alleen gebruik voor de inventarisatie en zullen na het onderzoek en overleg met de gemeente worden vernietigd.